Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Werken met Wajongers

De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste groep blijft relatief onderbelicht, terwijl de land- en tuinbouw juist een plek kan bieden aan hen. Bovendien willen deze mensen graag hun talenten benutten en laten zien wat ze kunnen. Deze potentiële werknemers, veelal met een Wajong-status hebben een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Dit vraagt om extra ondersteuning en inspanning van de werkgever, waarbij de focus ligt op werken naar vermogen. In onderstaande brochure, voor ondernemers - door ondernemers, vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden.  
 
De kennisbank arbeid bevat ook een pagina met informatie over de tegemoetkomingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken indien ze een Wajonger in dienst nemen of hebben.
Daarnaast hebben wij tools ontwikkeld die werkgevers kunnen gebruiken als zij overwegen om met een Wajonger te gaan werken of wanneer zij een Wajonger met succes willen inzetten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!