Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Management

Op het gebied van Management en Economie is het van groot belang is dat de kennis gebundeld wordt over zaken zoals tussenkalftijd en waarden van dieren. Naast economische en fokkerijgegevens is informatieverstrekking over praktijkvragen rondom risico’s op beschadigingen aan de koe, slechte start van het kalf, verschil in dierenartskosten, voeding en geboortegewicht etc. belangrijk. In het project zal met netwerkgroepen de kennis en ervaring uit de praktijk verzameld worden. Ook zal met integrale adviesteams van dierenarts-voeradviseur-fokkerijspecialist gekeken worden waar op een bedrijf de mogelijkheden liggen om gericht naar meer natuurlijke geboorten te ontwikkelen in de bedrijfsvoering. De kennis en ervaring uit de praktijk en de wetenschap worden gepresenteerd op deze website.