Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over VleesveeNET

VleesveeNET is het online ondernemersplatform voor vleesveehouders. Op VleesveeNET wordt kennis over de sector verzameld en met u gedeeld, onder andere via netwerken en kennisdossiers. Ook vindt u meer informatie over lopende projecten in de sector. De kennis en netwerken die u op VleesveeNET vindt zijn onderverdeeld naar de volgende drie thema's:

  • Dierenwelzijn en diergezondheid;
  • Markt;
  • Mest en mineralen.

 
VleesveeNET staat in verbinding met andere ondernemersnetwerken (zie de onderbalk op deze website). Het is daarom ook mogelijk om contact te leggen met ondernemers en deskundigen uit andere agrarische sectoren. Ook is de kennis van andere ondernemersnetwerken beschikbaar voor u als deelnemer. Deelname aan VleesveeNET is eenvoudig en zonder kosten.