Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws over Bewust Natuurlijk Luxe

Nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe
12 augustus 2016
De vierde nieuwsbrief van Bewust Natuurlijk Luxe is verschenen. Onderwerpen in dit nummer zijn o.a.: Bert van Abeelen als praktijkcoordinator BNL, nieuwe fokwaardenschattingen (ook voor stieren) beschikbaar via de website, aankondiging kennisdag op 19 november en het praktijkverhaal van BWB-kampioenskoe Savita. Lees de nieuwsbrief hier.
 
Fokwaardenlijsten gecorrigeerd
4 augustus 2016
De fokwaardenlijsten binnenbekkenmaten die vorige week zijn gepubliceerd, zijn gecorrigeerd. In de kolom moedersvader was abusievelijk vadersvader vermeld. Mocht u de lijsten meteen hebben gedownload, klik dan hier om naar de gecorrigeerde lijsten te gaan. Lees verder.

Fokken op natuurlijk afkalven
2 augustus 2016
Zaterdag 30 juli stond in Nieuwe Oogst een artikel over ‘Bewust Natuurlijk Luxe’. Projectleider Saskia Scheer en praktijkcoördinator Bert van Abeelen geven een update over de stand van zaken van het project. Lees verder.
 
Nieuwe fokwaardenschattingen
29 juli 2016
Alle veehouders die recent of in voorgaande jaren koeien hebben laten meten, hebben het Bedrijfsoverzicht binnenbekkenmaten toegestuurd gekregen. Hierop staan voor alle nog aanwezige koeien de gemeten bekkenmaten en voor S-dieren de fokwaarden. Lees verder
 
Bijzondere natuurlijke geboorte bij vaars
1 april 2016
Op 8 maart mocht de familie Van Beukelen aangifte doen van een natuurlijke geboorte bij hun vaars Daphne 5 van Kralo. Een bijzonder moment. Lees verder.

Derde nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe
29 maart 2016
Het bekkenmaten meten is in volle gang. De afgelopen periode hebben drie gekwalificeerde pelvimetristen de bekkenmaten gemeten van ruim 1000 Verbeterd Roodbonten en Belgisch Witblauwen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Lees verder
 
Mijlpaal: De duizendste bekkenmeting is verricht!
25 februari 2016
Op de goed bezochte algemene jaarvergadering van het stamboek Verbeterd Roodbont Vleesras in Zoeterwoude had voorzitter Johan van der Ven mooi nieuws vanuit het project Bewust Natuurlijk Luxe. Lees verder
 
Meten bekkenmaten bij vleesvee gestart
19 januari 2016
Het bekkenmatenmeten bij vleesvee vanuit het project Bewust Natuurlijk Luxe is gestart. Door de bekkens te meten, kunnen veehouders beter inschatten of een koe in potentie natuurlijk kan afkalven. Lees verder
 
Rond Roodbont van december 2015
12 januari 2016
Met Kerst is een nieuwe editie van Rond Roodbont verschenen, uitgegeven door het Stamboek Verbeterd Roodbont. In deze editie veel aandacht voor het meten van bekkenmaten. Lees verder.
 
Meer hulpmiddelen om te komen tot meer natuurlijke geboorten
8 december 2015
In het vakblad Veeteelt Vlees van november 2015 stond een uitgebreid artikel over de Kennisdag 'Naar meer natuurlijke geboorten' van het project Bewust Natuurlijk Luxe. Lees verder
 
Fokprogramma stal Van Beukelen succesvol
8 december 2015
Veehouders Jaap en Marga van Beukelen hebben tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie in oktober goede zaken gedaan met hun Verbeterd Roodbont. Zo werd Daphnes Gravin uitgeroepen tot algemeen Nederlands kampioen. Lees verder
 
Tweede nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe uit
26 november 2015
De Kennisdag "Naar meer natuurlijke geboorten" op 31 oktober, de aanwezigheid tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie, een film over het bekkenmatenmeten… het project Bewust Natuurlijk Luxe is vol op stoom. In deze tweede nieuwsbrief van Bewust Natuurlijk Luxe leest u meer over deze activiteiten.

Kennisdag op Nieuwe Oogst TV
24 november 2015
Nieuwe Oogst was zaterdag 31 oktober aanwezig tijdens de Kennisdag 'Naar meer natuurlijke geboorten' en maakte een kort filmpje van de dag. Hierin komen onder andere Gerben de Jong van CRV en projectleider Saskia Scheer van Projecten LTO Noord aan het woord. U kunt het filmpje hier bekijken.
 
Deelnemers kennisdag zien kansen voor omslag naar meer natuurlijke geboorten
5 november 2015
Bijna honderd vleesveehouders, dierenartsen, studenten en andere geïnteresseerden kwamen zaterdag 31 oktober 2015 bijeen voor de kennisdag over natuurlijke geboorten. Naast het opdoen van nieuwe kennis was er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Lees verder
 
Annie Schreijer-Pierik: "Goed dat jullie natuurlijke geboorten actief oppakken"
29 oktober 2015
De informatie- en demostand van Bewust Natuurlijk Luxe op de Nationale Vleesvee Manifestatie 2015 in Zwolle kon op veel belangstelling rekenen. Diverse houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont kwamen langs om vragen te stellen over de omslag naar meer natuurlijke geboorten. Lees verder
 
Jan Tupker: 'Meer natuurlijke geboorten'
1 oktober 2015
Z
aterdag 19 september stond er in Nieuwe Oogst een artikel over "Bewust Natuurlijk Luxe". Jan Tupker, houder van Belgisch Witblauw, zet zich met zijn praktijkervaring in als ambassadeur van dit project. Lees hier het artikel.
 
Kennisdag "Naar meer natuurlijke geboorten. En nu de praktijk?"
10 september 2015
Hoe kunt u de omslag maken naar meer natuurlijke geboorten? Die vraag staat centraal tijdens de kennisdag  “Naar meer natuurlijke geboorten. En nu de praktijk?” op zaterdag 31 oktober 2015. Lees hier verder
 
Eerste nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe uit
3 september 2015
Sinds de overhandiging van het Plan van Aanpak “Naar meer natuurlijke geboorten” aan staatssecretaris Dijksma eind 2014 is er veel gedaan. In de eerste nieuwsbrief van Bewust Natuurlijk Luxe leest u meer hierover. Lees hier verder
 
Bewust Natuurlijk Luxe op keuring in Enter
31 juli 2015
Het stamboek Verbeter Roodbont had zich ingespannen om op de jaarlijkse keuring in Enter een mooie groep dieren te tonen van ruim gemeten en/of natuurlijk afgekalfde dieren. Lees hier verder
 
Bijzonder boeren: Van Beukelen fokt volgens nieuw fokdoel
27 juli 2015
De Hoogeveensche Courant heeft een prachtig artikel geschreven over Jaap en Marga van Beukelen. Beiden zetten zich vol overgave in voor het stamboek Verbeterd Roodbont. Lees hier verder
 
Project Bewust Natuurlijk Luxe
12 mei 2015
In opdracht van de stamboeken Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont en LTO Nederland- Vleesveehouderij heeft Projecten LTO Noord een project ontwikkeld ter bevordering van het maken van een bewuste keus voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Lees hier verder
 
Stamboek Verbeterd Roodbont presenteert nieuw fokdoel
23 februari 2015
Het stamboek voor het Verbeterd Roodbontras heeft een nieuw fokdoel gepresenteerd. Het fokken van grotere dieren en met grotere binnenbekkenmaten zijn de opvallendste punten in het nieuwe fokdoel. Lees hier verder
 
Omslag naar meer natuurlijke geboorten vleesvee
16 oktober 2014
Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek, de Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee en LTO Nederland Vleesveehouderij willen in de komende jaren naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten. Sharon Dijksma (EZ) staat achter dit plan. Lees hier verder.