Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bewust Natuurlijk Luxe

Een bewuste keuze maken voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen, daar richt het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' zich op. Het project geeft uitvoering aan het Plan van Aanpak "Naar meer natuurlijke geboorten" dat in 2014 is opgesteld door het Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij. Via dit plan willen BWB, VRB en LTO in 15-20 jaar toewerken naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.
 
Het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' moet hier een stevige basis voor gaan leggen. Dit doet het onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de fokkerij via bekkenmaten en over managementmaatregelen die natuurlijke geboorten bevorderen. Er is gekozen voor een aanpak met praktijknetwerken, ondersteund door het online platform VleesveeNET.
 
De eerste projectperiode liep tot 2019. Eind 2018 heeft de WUR in een evaluatie vastgesteld dat de gekozen strategie en werkwijze ook daadwerkelijk zorgt voor een omslag naar meer natuurlijke geboorten in de sector. Hierna is fase 2 van 'Bewust Natuurlijk Luxe' van start gegaan, met als beoogd doel dat de sector het proces zelfstandig voortzet per 2023. Dit plan wordt gefinancierd door de stamboeken BWB en VRB, LTO Noord Fondsen, ZLTO en LLTB, CRV en het Minsterie van LNV.

Omslag kost tijd
Het realiseren meer natuurlijke geboortes is een kwestie van de lange adem. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn. Het belangrijkste is een ruim bekken, wat met gerichte fokkerij  bereikt kan worden. Daarnaast spelen managementfactoren zoals voeding een rol. Zie dit informatieblad voor meer uitleg.

Nieuws uit het project
Op de hoogte blijven van nieuws uit het project? Meld u hier kosteloos aan voor www.vleesveenet.nl en ontvang een notificatie in uw mailbox wanneer er een nieuw artikel is geplaatst. U vindt hier een overzicht van nieuws uit het project.
 
Meer informatie
Vind hier meer informatie over de stuurgroep van het project Bewust Natuurlijk Luxe. Wilt u meer weten over het project of u aanmelden voor deelname aan een studiegroep om met collega-veehouders ervaringen uit te wisselen en met experts aan vraagstukken te werken, dan kunt u terecht bij projectleider Saskia Scheer, sscheer@ltonoord.nl. Mailen naar info@bewustnatuurlijkluxe.nl kan ook.