Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bekkenmaten en fokkerij

Een ruimer bekken zorgt ervoor dat het afkalven gemakkelijker kan verlopen. Door te meten kunnen veehouders beter inschatten of een koe in potentie natuurlijk kan afkalven. Met de inwendige bekkenmaten (hoogte en breedte) van vrouwelijke dieren worden de fokwaarden berekend. Met deze informatie zijn gunstige foklijnen te selecteren. De ouders geven ieder de helft van hun fokwaarde door aan het kalf. Zo is toe te werken naar meer natuurlijke geboorten.
 
Meer informatie over bekkenmaten meten leest u in dit informatieblad. Meer informatie over de werkwijze en kosten leest u hier.
Wilt u weten hoe het meten in zijn werk gaat? Bekijk hier de film "Bekkenmatenmeten Vleesvee".
 
Aanmelden meten van binnenbekkenmaten
Wilt u de binnenbekkenmaten van uw veestapel laten meten? Dan kunt u zich hier aanmelden.