Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Fokwaarden BBM 2022 beschikbaar

De fokwaarden bekkenmaten 2022 zijn beschikbaar!

 

Door een mooi compact meetseizoen, waarmee een kleine 1000 metingen zijn toegevoegd aan de dataset voor het BNL fokprogramma, zijn de fokwaarden vroeg beschikbaar, zodat ze in het lopende dekseizoen benut kunnen worden.

 

Meetseizoen 2021-2022 van start

bekkenmaten meten

Het meetseizoen voor de binnenbekkenmaten van VRB- en BWB koeien gaat weer van start.
Het seizoen loopt van december 2021 tot 1 maart 2022, waarna CRV in maart de fokwaardenschattingen bbm uitvoert met de uitgebreide dataset.
In april kunnen de VRB- en BWB-fokkers dan met de fokwarden van hun koeien en de fokwaardenlijsten van de stieren de optimale kruisingen kiezen om naar ruimere bekkens te fokken.
 
De stamboeken benaderen u of u op de planningslijst wilt, waarna een van onze pelvimetristen een afspraak maakt voor het meetbezoek.

Stieradvieskaarten 2021 VRB en BWB

BNL stieradvieskaart 2021

De BNL stieradvieskaarten 2021 zijn klaar. Op deze kaarten staan de aanbevolen VRB en BWB stieren voor natuurlijke geboorten.
De foktechnische commissies van de VRB- en BWB stamboeken hebben de selectie gemaakt. Hiervoor is gekeken naar de fokwaarden bekkenmaten (hoogte en breedte). Stieren met positieve fokwaarden bbm vererven een ruimer bekken. Daarnaast kunnen de indexen voor geboortekenmerken gebruikt worden voor selectie voor natuurlijke geboorten. Een korte drachtduur en lager geboortegewicht dragen bij aan de kans op een natuurlijke geboorte.

Fokwaarden bekkenmaten 2021

BNL fokwaarden bekkenmaten 2021

De fokwaarden bekkenmaten 2021 zijn gepubliceerd. Samen met de de fok- en verwachtingswaarden van de S-koeien kunnen VRB- en BWB-fokkers hiermee gerichte keuzes maken om naar een ruimer bekken te fokken en daarmee stappen et zetten naar steeds meer natuurlijke geboortes.

 

CRV heeft de fokwaardenschattingen uitgevoerd met de data van het succesvolle meetseizoen 2020-2021. Er zijn dit seizoen ruim 1100 dieren gemeten op 102 bedrijven. Dit is een mooie progressie ten opzichte van vorig jaar, toen het meetseizoen abrupt werd afgebroken door de eerste lockdown. 

Fokker Van Schaijk koerst op meer natuurlijke geboortes met zijn BWB-veestapel

Bedrijfsreportage Van Schaijk natuurlijke geboortes BWB

Fokker Millo van Schaijk. voorzitter van de foktechnische commissie van het BWB-stamboek, heeft in zijn fokbeleid koers gezet op meer natuurlijke geboortes. Hij mikt op 10 van de 20 afkalvingen per jaar. Boerderij maakte een bedrijfsreportage over de visie van Van Schaijk en de specifieke opzet om toe te werken naar kortere drachtperiodes, lagere geboortegewichten en meer natuurlijke geboortes.

Fokken op natuurlijke geboorten krijgt vorm

Bekkenmaten meten voor natuurlijke geboorten

Met de fokwaarden voor bekken-maten bij koeien en stieren kunnen vleesveehouders met de dikbil-rassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont werken aan meer natuurlijke geboorten. Maar daarmee zijn de ondernemers nog niet in één stap van de kelder op de zolder.

Meetseizoen bekkenmaten geopend

Bekkenmaten meten voor natuurlijke geboorten

Het BNL meetseizoen is per 1 december 2020 van start gegaan. In overleg met de stamboeken is een kortere periode vastgesteld, die eerder van start gaat.
De BNL meetseizoenen lopen vanaf nu van december tot en met maart. Dit betekent dat de verwerking van de data en de fokwaardenschattingen in april kunnen worden uitgevoerd. De fokwaarden komen dan via het Bedrijfsoverzicht BBM en de fokwaardenlijsten met de VRB- en BWB-stieren op een praktischer moment beschikbaar, nl. in het dekseizoen.
 
Tarieven BNL fase 2

Nieuwsbrief BNL in teken verwachtingswaarden bbm

rekenvoorbeeld verwachtingswaarden bbm

In de Nieuwsbrief BNL aandacht voor de nieuwe verwachtingswaarden, natuurlijke geboortes en het aankomend meetseizoen.
 

Fokwaarden bekkenmaten 2020

fokwaardenlijsten bekkenmaten BWB en VRB

De fokwaarden binnenbekkenmaten 2020 zijn bekend. CRV heeft de fokwaardenschattingen uitgevoerd met input van de metingen van meetseizoen 2020. Bij BWB zijn er 359 raszuivere stieren met een positieve fokwaarden voor bekkenhoogte. Hiervan hebben 55 stieren een FW H > +0,50 cm.

Weer succesvolle NVM vanuit BNL perspectief

Bewust Natuurlijk Luxe was aanwezig op de NVM 2019 in Zwolle.
Een impressie van wat dat eigenlijk betekent qua voorbereidingen en natuurlijk van de dag zelf.
Hoe worden dieren geselecteerd voor de BNL-rubriek bij VRB en de demogroep bij BWB?
Wat waren de uitslagen? Wat was er nog meer te doen?
 
Lees het impressieverslag voor de mooie uitslagen van de nationale keuringen vanuit BNL-perspectief.
Wederom werd getoond dat dieren die voldoen aan de BNL-criteria ook nationaal kampioen kunnen worden!
 
 

Pagina's