Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Uitnodiging 31 oktober: Kennisdag natuurlijke geboorten

Het Belgisch Witblauw Stamboek,het Stamboek Verbeterd Roodbont, LTO Nederland en de projectpartners van “Bewust Natuurlijk Luxe” nodigen u van harte uit voor de kennisdag “Naar meer natuurlijke geboorten.En nu de praktijk?”. Op zaterdag 31 oktober 2015 kunt u in Utrecht nieuwe kennis opdoen, praktijkervaringen delen en uw vragen stellen over het maken van de omslag naar meer natuurlijke geboorten. Bekijk nu het programma!

Jan Tupker: 'Meer natuurlijke geboorten'

Zaterdag 19 september stond er in Nieuwe Oogst een artikel over "Bewust Natuurlijk Luxe". Jan Tupker, houder van Belgisch Witblauw, zet zich met zijn praktijkervaring in als ambassadeur van dit project. De ondernemer begon tien jaar geleden met het meten van bekenmaten en selecteert sindsdien op dieren met een ruim bekken. Geleidelijk stijgt het percentage kalveren dat via de natuurlijke weg ter wereld komt.
 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Kennisdag "Naar meer natuurlijke geboorten. En nu de praktijk?"

Hoe kunt u de omslag maken naar meer natuurlijke geboorten? Die vraag staat centraal tijdens de kennisdag  “Naar meer natuurlijke geboorten. En nu de praktijk?” op zaterdag 31 oktober 2015. Het  Belgisch Witblauw Stamboek, het Stamboek Verbeterd Roodbont,  LTO Nederland en de projectpartners van “Bewust Natuurlijk Luxe” nodigen u van harte uit voor deze kennisdag, om nieuwe kennis op te doen, praktijkervaringen te delen en uw vragen te stellen.
 

Eerste nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe

Sinds de overhandiging van het Plan van Aanpak “Naar meer natuurlijke geboorten” aan staatssecretaris Dijksma eind 2014 is er veel gedaan. De ambities in het Plan van Aanpak zijn vertaald in het project “Bewust Natuurlijk Luxe”. Het project richt zich op de ontwikkeling van een stappenplan/beslisboom voor houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. Met dit protocol kunnen zij keuzes maken over een andere manier van fokken.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Bewust Natuurlijk Luxe op keuring in Enter

Het stamboek Verbeter Roodbont had zich ingespannen om op de jaarlijkse keuring in Enter een mooie groep dieren te tonen van ruim gemeten en/of natuurlijk afgekalfde dieren. Alle dieren van de groep deden mee aan de keuring. In de stand werd informatie gegeven over project Bewust Natuurlijk Luxe. Lees de sfeerimpressie voor meer informatie.
 
 

Bijzonder Boeren: van Beukelen fokt volgens het nieuwe fokdoel

De Hoogeveensche Courant heeft een prachtig artikel geschreven over Jaap en Marga van Beukelen. Beiden zetten zich vol overgave in voor het stamboek Verbeterd Roodbont. Zij spannen zich in om dit koeienras zodanig te veranderen dat natuurlijk afkalven weer mogelijk is. De basis hiervoor ligt in het bekkenmaten meten. Meer weten? Lees het complete artikel ! 

Project Bewust Natuurlijk Luxe

In opdracht van de stamboeken Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont en LTO Nederland- Vleesveehouderij heeft Projecten LTO Noord een project ontwikkeld ter bevordering van het maken van een bewuste keus voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Er is gekozen voor een praktijknetwerk aanpak, waarbij de kennisontwikkeling loopt via kennisuitwisseling. Voor de hoofdthema’s “fokkerij op verruiming van binnenbekkenmaten en op afkalfgemak” en “management” zullen netwerken worden georganiseerd, die ondersteund worden met een VleesveeNET.
 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

IBR en BVD bestrijding stap dichterbij

Het project ‘Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland’ gaat met instellen van de stuurgroep en benoeming van de projectleiding een volgende fase in. Daarmee komt de bestrijding van IBR en BVD bij rundvee een stap dichterbij.

Stamboek Verbeterd Roodbont presenteert nieuw fokdoel

Het stamboek voor het Verbeterd Roodbontras heeft een nieuw fokdoel gepresenteerd. Het fokken van grotere dieren en met grotere binnenbekkenmaten zijn de opvallendste punten in het nieuwe fokdoel.
De foktechnische commissie van het stamboek presenteerde het nieuwe fokdoel voor 2035 tijdens de ledenvergadering van het stamboek. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is het natuurlijk laten kalven van de dieren, voor 2035 is het doel 50 procent natuurlijke geboorten.

Omslag naar meer natuurlijke geboorten vleesvee

Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek, de Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee en LTO Nederland Vleesveehouderij willen in de komende jaren naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten. Sharon Dijksma (EZ) staat achter dit plan.

15 Oktober 2014 is het Plan van Aanpak uitgereikt aan de staatssecretaris, die hier positief op reageerde: 'Er moet wat veranderen. Voor wie denkt op dezelfde manier door te kunnen gaan, is de deur naar de toekomst gesloten', vertelde Dijksma.

Pagina's