Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bijzondere natuurlijke geboortes

De maand maart was voor de familie Van Beukelen de maand van de bijzondere natuurlijke geboortes. Op 8 maart kalfde hun vaars Daphne 5 van Kralo natuurlijk af. Een bijzonder moment. Het vaarsje had namelijk slechts een bekkenhoogte van 18 cm en bekkenbreedte van 14,5 cm. Eind maart werd de familie Van Beukelen verrast door een natuurlijk geboren tweeling.

Derde nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe

Het bekkenmaten meten is in volle gang. De afgelopen periode hebben drie gekwalificeerde  pelvimetristen de bekkenmaten gemeten van ruim 1000 Verbeterd Roodbonten en Belgisch Witblauwen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Aansluitend vertelt Jan Tupker, BWB-houder, in deze editie over zijn ervaringen met het laten meten van de bekkenmaten.

Mijlpaal: De duizendste bekkenmeting is verricht!

Op de goed bezochte algemene jaarvergadering van het stamboek Verbeterd Roodbont Vleesras in Zoeterwoude had voorzitter Johan van der Ven mooi nieuws vanuit het project Bewust Natuurlijk Luxe. “Deze week is de duizendste bekkenmeting verricht! En het mooie is dat we vanmiddag bij dat bedrijf op bezoek gaan.”

Meten bekkenmaten bij vleesvee gestart

Het bekkenmatenmeten bij vleesvee vanuit het project Bewust Natuurlijk Luxe is gestart. Door de bekkens te meten, kunnen veehouders beter inschatten of een koe in potentie natuurlijk kan afkalven. Met de inwendige bekkenmaten (hoogte en breedte) van vrouwelijke dieren worden ook de fokwaarden berekend. Met deze informatie zijn gunstige foklijnen te selecteren. Zo is toe te werken naar meer natuurlijke geboorten.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Rond Roodbont van december 2015

Met Kerst is een nieuwe editie van Rond Roodbont verschenen, uitgegeven door het Stamboek Verbeterd Roodbont. In deze editie veel aandacht voor het meten van bekkenmaten. Lees de Rond Roodbont van December 2015 hier.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Meer hulpmiddelen om te komen tot natuurlijke geboorten

In het vakblad Veeteelt Vlees van november 2015 stond een uitgebreid artikel over de Kennisdag 'Naar meer natuurlijke geboorten' van het project Bewust Natuurlijk Luxe. In dit artikel onder andere aandacht voor het belang van bekkenmatenmeten, de beslismomenten in het afkalfproces en het gebruik van fokwaarden en bedrijfsoverzichten als hulpmiddel om te komen tot meer natuurlijke geboorten.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Fokprogramma stal Van Beukelen succesvol

Veehouders Jaap en Marga van Beukelen hebben tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie in oktober goede zaken gedaan met hun Verbeterd Roodbont. Zo werd Daphnes Gravin uitgeroepen tot algemeen Nederlands kampioen. De algemene kampioensbeker nam boer Jaap in ntvangst van Europarlementarier Annie-Schreijer-Pierik.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Tweede nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe uit

De Kennisdag "Naar meer natuurlijke geboorten" op 31 oktober, de aanwezigheid tijdens de Nationale Vleesvee Manifestatie, een film over het bekkenmatenmeten… het project Bewust Natuurlijk Luxe is vol op stoom. In deze tweede nieuwsbrief van Bewust Natuurlijk Luxe leest u meer over deze activiteiten.  Activiteiten waarmee houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont ondersteund worden in hun omslag naar meer natuurlijke geboorten.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Kennisdag op Nieuwe Oogst TV

Nieuwe Oogst was zaterdag 31 oktober aanwezig tijdens de Kennisdag 'Naar meer natuurlijke geboorten' en maakte een kort filmpje van de dag. Hierin komen onder andere Gerben de Jong van CRV en projectleider Saskia Scheer van Projecten LTO Noord aan het woord. U kunt het filmpje hier bekijken.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Deelnemers kennisdag zien kansen voor omslag meer natuurlijke geboorten

Bijna honderd vleesveehouders, dierenartsen, studenten en andere geïnteresseerden kwamen zaterdag 31 oktober 2015 bijeen voor de kennisdag over natuurlijke geboorten. Naast het opdoen van nieuwe kennis was er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld over de noodzaak van de omslag. “Er gaat een andere wind waaien. We kunnen een windscherm opzetten om ons achter te verschuilen. Of we plaatsen windmolens en bewegen mee.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Pagina's