Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe fokwaardenschattingen

Alle veehouders die recent of in voorgaande jaren koeien hebben laten meten, hebben het Bedrijfsoverzicht binnenbekkenmaten toegestuurd gekregen. Hierop staan voor alle nog aanwezige koeien de gemeten bekkenmaten en voor S-dieren de fokwaarden. Ook voor de stieren zijn de fokwaarden voor bekkenhoogte en bekkenbreedte geschat, waarvan u hier de lijsten per ras kunt vinden.

De BNL-pelvimetristen Will Steenweg, Henk de Bruijn en Bert van Abeelen hebben metingen gedaan bij 1350 BWB- en VRB-koeien. Dankzij de nieuwe metingen zijn zo’n 1000 records toegevoegd aan de dataset waarmee CRV de fokwaardenschatting binnenbekkenmaten koeien uitvoert. In totaal bevat de database nu ruim 5000 bekkenmaten, waarvan bijna 2000 zuiver BWB en bijna 1500 zuiver VRB zijn.

Belang stamboekregistratie
Ca. 18% van de gegevens gaat niet mee in de fokwaardenschatting, omdat het zogenaamde C-dieren betreft. Voorwaarde voor fokwaardenschatting is dat de afstamming bekend is, dus dat de koeien “stamboek-geregistreerd” zijn. Hoe meer S-geregistreerde koeien gemeten zijn, hoe hoger de betrouwbaarheid van de fokwaarden van de stieren is. Een hogere betrouwbaarheid betekent een grotere kans dat de vererving is zoals berekend.