Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Nieuwe fokwaarden en aanbevolen stieren

stierenkaart BWB

Afgelopen meetseizoen zijn van 1371 dieren de binnenbekkenmaten gemeten. Hiermee zijn de nieuwste fokwaarden voor binnenbekkenhoogte en -breedte berekend voor Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. De fokwaardenlijsten BBM 2017 vindt u hier voor BWB en hier voor VRB.

Regio-bijeenkomsten "Fokkerij" met barbecue

Tara natuurlijk geboren fokproduct Renken-vanEs BNL

De zomer staat voor Bewust Natuurlijk Luxe in het teken van regionale bijeenkomsten rondom het thema Fokkerij.
Verspreid over het land zijn we welkom op diverse VRB- en BWB-bedrijven, waar iedere veehouder op zijn of haar eigen wijze actief bezig is met natuurlijke geboorten. Naast wat theoretische kennis over fokkerij zullen de lijsten met aanbevolen stieren voor beide rassen toegelicht worden.
Daarna wordt de verdieping gezocht aan de hand van enkele koeien, die opvallen qua bekkenmaten, afstamming en vermogen tot natuurlijk afkalven.

Update ontwikkelingen BNL

Afgelopen periode is er weer volop gewerkt aan vooruitgang richting meer natuurlijke geboorten
bij VRB en BWB.
 
Lees in de update ondermeer over:
- een succesvol meetseizoen: meer dan 1200 metingen verricht op ruim 100 bedrijven;
- de uitwerking van lijsten met aanbevolen stieren;
- de komende bijeenkomsten. 
Klik hier voor de update.
 

BNL goed op stoom met positieve kennisdag en veel nieuwe aanmeldingen

Zo vlak voor de jaarwisseling kijk ik met gepaste trots terug op wat we tot nu toe bereikt hebben. Want dat is niet mis! We zien een toenemende interesse in het toewerken naar meer natuurlijke geboorten. Dat bleek duidelijk tijdens de kennisdag afgelopen maand in Wageningen met veel nieuwe deelnemers. In 4 workshops werd veel geleerd en met respect gediscussieerd. De persoonlijke ervaringen die gedeeld werden, waren een zeer waardevolle aanvulling op de kennis van de experts. Kijk voor meer inhoudelijke informatie in het verslag en de presentaties.
 

Kennisdag groot succes!

Afgelopen zaterdag was de druk bezochte jaarlijkse kennisdag van Bewust Natuurlijk Luxe. De conclusie van de dag was dat ook op de kennisdag merkbaar was, wat op andere vlakken ook geconstateerd wordt. De animo voor natuurlijke geboorten neemt toe! Zie hiervoor ook het artikel uit Nieuwe Oogst.

Judith 4 kampioen nieuwe BNL-rubriek VRB

Het stamboek Verbeterd Roodbont heeft tijdens de nationale keuring op 3 september in Meeuwen een nieuwe rubriek geïntroduceerd, de BNL-rubriek. In deze rubriek deden 9 koeien mee die ruim bemeten zijn (binnenbekkenhoogte >= 20 cm) en/of natuurlijk hadden afgekalfd. Zij werden gejureerd tegen het nieuwe Bewust Natuurlijk Luxe fokdoel 2035.
 
Prototype Bewust Natuurlijk Luxe

Nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe

Nieuwsbrief Bewust Natuurlijk Luxe

De vierde nieuwsbrief van Bewust Natuurlijk Luxe is verschenen. Onderwerpen in dit nummer zijn o.a.: Bert van Abeelen als praktijkcoordinator BNL, nieuwe fokwaardenschattingen (ook voor stieren) beschikbaar via de website, aankondiging kennisdag op 19 november en het praktijkverhaal van BWB-kampioenskoe Savita.

Lees de nieuwsbrief hier.
 

Fokwaardenlijsten gecorrigeerd

Fokwaardenlijsten

De fokwaardenlijsten binnenbekkenmaten die vorige week zijn gepubliceerd, zijn gecorrigeerd. In de kolom moedersvader was abusievelijk vadersvader vermeld. Mocht u de lijsten meteen hebben gedownload, klik dan hier om naar de gecorrigeerde lijsten te gaan.

Als u vragen heeft, stel ze dan via ons contactformulier of neem contact op met het stamboek of de KI-organisaties.

Fokken op natuurlijk afkalven

Zaterdag 30 juli stond in Nieuwe Oogst een artikel over ‘Bewust Natuurlijk Luxe’. Projectleider Saskia Scheer en praktijkcoördinator Bert van Abeelen geven een update over de stand van zaken van het project.

Nieuwe fokwaardenschattingen

Alle veehouders die recent of in voorgaande jaren koeien hebben laten meten, hebben het Bedrijfsoverzicht binnenbekkenmaten toegestuurd gekregen. Hierop staan voor alle nog aanwezige koeien de gemeten bekkenmaten en voor S-dieren de fokwaarden. Ook voor de stieren zijn de fokwaarden voor bekkenhoogte en bekkenbreedte geschat, waarvan u hier de lijsten per ras kunt vinden.

Pagina's