Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Nieuwe fokwaardenlijsten bekkenmaten

De nieuwe fokwaarden binnenbekkenmaten zijn bekend. CRV heeft de fokwaardenschattingen uitgevoerd met input van zo’n 1500 nieuwe metingen van meetseizoen 2017-2018. Bij BWB zijn er 356 stieren met een positieve fokwaarden voor bekkenhoogte. Bij VRB 192 stieren waarmee naar een ruimer bekken gefokt kan worden.
 
Maak bij uw fokbeleid gebruik van deze lijst. Selecteer voor uw volgende generatie fokdieren op fokwaarde bekkenhoogte. Dit is het meest bepalend voor de mogelijkheid voor natuurlijk afkalven. Kies zeker voor die dieren waar u mee verder wilt fokken positieve stieren, zodat het kalf vanuit de vader een plus mee krijgt. Hetzelfde geldt voor de koeien. Selecteer ook daar op positieve fokwaarden binnenbekkenmaten. Een koe met een negatieve fokwaarde bekkenhoogte zou u niet moeten inzetten voor de volgende generatie fokdieren.
 
Vraag voor advies de foktechnische commissies van de stamboeken of BNL-praktijkcoördinator Bert van Abeelen (06-23928264).