Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

IBR en BVD bestrijding stap dichterbij

Het project ‘Voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland’ gaat met instellen van de stuurgroep en benoeming van de projectleiding een volgende fase in. Daarmee komt de bestrijding van IBR en BVD bij rundvee een stap dichterbij.

Stamboek Verbeterd Roodbont presenteert nieuw fokdoel

Het stamboek voor het Verbeterd Roodbontras heeft een nieuw fokdoel gepresenteerd. Het fokken van grotere dieren en met grotere binnenbekkenmaten zijn de opvallendste punten in het nieuwe fokdoel.
De foktechnische commissie van het stamboek presenteerde het nieuwe fokdoel voor 2035 tijdens de ledenvergadering van het stamboek. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is het natuurlijk laten kalven van de dieren, voor 2035 is het doel 50 procent natuurlijke geboorten.

Omslag naar meer natuurlijke geboorten vleesvee

Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek, de Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee en LTO Nederland Vleesveehouderij willen in de komende jaren naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten. Sharon Dijksma (EZ) staat achter dit plan.

15 Oktober 2014 is het Plan van Aanpak uitgereikt aan de staatssecretaris, die hier positief op reageerde: 'Er moet wat veranderen. Voor wie denkt op dezelfde manier door te kunnen gaan, is de deur naar de toekomst gesloten', vertelde Dijksma.

Pagina's