Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Excursie wekt nieuwsgierigheid bekkens eigen dieren

Arjan van Gorp wil nu ook de bekkens van zijn eigen dieren laten opmeten.

Een groep BWB-fokkers bezocht onlangs de veehouderij van Bert van Abeelen in Dorst om hun licht op te steken over het fokken op ruimere bekkenmaten. “Nu wil ik ook de maten van mijn eigen dieren weten.” 

Over de bekkenmaten van zijn vier Belgisch Witblauwe dieren had Arjan van Gorp uit Reusel tot voor kort nauwelijks nagedacht. Hij fokte zijn dieren met name op vitaliteit en drinkvermogen. De fanatieke ‘hobbyfokker’ Van Gorp is lid van de BWB studieclub Zuid Oost en Midden Nederland en kwam daardoor terecht bij Bert van Abeelen, VRB-fokker en praktijkcoördinator voor Bewust Natuurlijk Luxe. 

Excursie bij Bert van Abeelen Doel van Bewust Natuurlijk Luxe is het draagvlak voor natuurlijke geboorten bij de rassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont te verhogen. Het meten van bekkenmaten bij de koeien is daarbij een onmisbare stap, want hoe ruimer het bekken van de koe, hoe groter de kans is dat een koe natuurlijk kan afkalven. En met alle verzamelde bekkenmaten worden fokwaarden berekend waarmee gericht geselecteerd kan worden om tot ruimere bekkens te komen.  |

Meten is weten 
Een heel interessante bijeenkomst, vond Van Gorp zijn bezoek aan Van Abeelen. “Door de excursie ben ik nieuwsgierig geworden naar de bekkenmaten van mijn eigen koeien. Meten is weten. Als mijn eigen dieren al goede maten hebben, wil ik daar misschien wel op doorfokken. Je weet dat de overheid daar toch naartoe wil.” Direct een kanttekening van de fokker uit Reusel: “Zolang het maar niet ten koste gaat van de vitaliteit van het kalf.”

Natuurlijk afkalven 
Het verruimen van de bekkenmaten van BWB en VRB is de opstap naar meer natuurlijke geboorten bij deze rassen. Dat is voor de fokker uit Reusel nu nog een brug te ver. “Bert had een geruststellend en goed verhaal dat natuurlijk afkalven ook goed kan verlopen waarbij bespierde kalveren geboren worden die ook economisch rendement opleveren. Van Abeelen gaf aan dat je snel merkt wanneer natuurlijk afkalven niet lukt, dan kun je alsnog de dierenarts inschakelen." “Toch durf ik het risico nu niet te nemen, bang dat het mis gaat bij de geboorte. Ik denk dat meer fokkers zo denken.” 

Van Gorp vindt dat er niets mis is met een keizersnee. Die wordt volgens hem zo secuur uitgevoerd, dat het vrijwel nooit verkeerd gaat. Het verhaal van Van Abeelen heeft wel iets los gemaakt bij Van Gorp. “Ik ben nieuwsgierig geworden. Ik zou nog niet snel kiezen voor natuurlijk afkalven, maar zou het wel eens in de praktijk mee willen maken. Dus zeg nooit, nooit. Maar eerst de bekken maar eens opmeten, dat wil ik sowieso weten.” 

 

 

Fokbeleid Jacobushoeve

Meer informatie over het fokbeleid dat Bert van Abeelen voert op de Jacobushoeve vint u in zijn presentatie.

Mocht u vragen hebben of ook op excursie willen, dan kunt u contact opnemen met Bert via 06 - 239 262 64 of uw vraag/interesse mailen aan info@bewustnatuurlijkluxe.nl