Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

De rol van UWV

Deskundigenoordeel van UWV
Als u stopt met de loondoorbetaling of vindt dat de werknemer niet voldoende meewerkt is het verstandig een deskundigenoordeel (ook wel second opinion genoemd) bij het UWV aan te vragen. UWV bekijkt de situatie als derde onafhankelijke partij. Bent u of de werknemer het niet eens over de uitkomst van dit oordeel, dan zal de rechter een definitief oordeel geven. Vaak kijkt de rechter dan ook naar het deskundigenoordeel van UWV, dat dan als uitgangspunt wordt genomen. Zorg als werkgever altijd voor een goed gedocumenteerd dossier. 
 
Sancties vanuit UWV
Werkt de werknemer niet mee aan de re-integratie, dan kunt u hiervan melding geven aan UWV. UWV kan de werknemer korten op, of zelfs uitsluiten van zijn WIA-uitkering als blijkt dat deze niet mee heeft geholpen aan zijn re-integratie. 
 
Zieke werknemer ontslaan
In sommige gevallen is het mogelijk het arbeidscontract te beëindigen als de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie. De werkgever kan ontslag aanvragen bij UWV Werkbedrijf. UWV Werkbedrijf vraagt een deskundigheidsoordeel aan bij UWV en bepaalt zo of de werknemer kan worden ontslagen (ontslagvergunning). Niet meewerken aan re-integratie wordt dan gezien als werkweigering. Klik hier voor meer informatie over het ontslaan van een zieke medewerker. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!