Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Functioneren en beoordelen

Om de relatie tussen u en uw werknemer optimaal te houden is communicatie een belangrijk aandachtspunt. Op diverse momenten in de werkrelatie is het wenselijk of noodzakelijk om met uw werknemer in gesprek te gaan. Zo is een belangrijk onderwerp om regelmatig met uw werknemer te bespreken, diens functioneren. Verloopt dit nog volgens uw verwachtingen en die van de werknemer? Een goede afstemming van wederzijdse verwachtingen en wensen draagt bij aan een beter functioneren van uw medewerker, wat van invloed is op het succes van uw bedrijf. 
 
Ook kan het voorkomen dat uw medewerker dingen doet die u niet zint. Om de relatie met uw werknemer goed te houden en diens functioneren te verbeteren, is het belangrijk dat u deze ergernissen met de medewerker bespreekt. 
 
Een goed verloop van het gesprek draagt bij aan een succesvolle uitkomst en afspraken. Maar hoe voert u een functionerings – en/of een voortgangsgesprek? Wat bespreekt u in dergelijke gesprekken?
 
Daarnaast zult u in een beoordelingsgesprek met de medewerker zijn/haar functioneren in het afgelopen jaar bespreken. Hierna kunt u meer lezen over deze drie verschillende gesprekken waarmee u als werkgever te maken kunt krijgen.
 
De manier waarop u met uw medewerkers communiceert, is afhankelijk van uw eigen stijl. Inzicht in uw eigen voorkeursstijl van handelen en communiceren en daarmee ook kennis over de wijze waarop uw medewerkers denken, communiceren en handelen is het fundament voor een team van gemotiveerde medewerkers. Ontdek wat uw ondernemersstijl is.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!