Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Opzeggen in de proeftijd

Een proeftijd biedt werkgever en werknemer aan het begin van de arbeidsrelatie de ruimte om enige tijd te bekijken of zij met het aangaan van de arbeidsovereenkomst een juiste stap hebben gezet. Essentie is dat werkgever en werknemer een proeftijd moet afspreken, deze geldt namelijk niet automatisch. Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer zonder formaliteiten de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Een proeftijd moet wel nadrukkelijk schriftelijk zijn afgesproken, bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst.
 
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden kan een proeftijd worden overeengekomen. De proeftijd is niet aan een minimumtermijn gebonden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan als volgt een wederzijdse proeftijd schriftelijk worden overeengekomen:

  • Maximaal 2 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar en langer.
  • Maximaal 1 maand bij een arbeidsovereenkomst voor korter dan 2 jaar maar langer dan 6 maanden.
  • Géén proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van ten hoogste 6 maanden.
  • Géén proeftijd bij opvolgende arbeidsovereenkomsten, tenzij het nieuwe contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist.

Als de proeftijd langer duurt dan de bovenstaande wettelijk toegestane termijn dan is de hele proeftijd ongeldig. Let op: in een arbeidsovereenkomst van korter dan zes maanden mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden overeengekomen. Spreekt u toch een proeftijd af, dan is deze proeftijd nietig en dus ongeldig.
 
Kijk voor meer informatie over ontslag in de proeftijd op de website van het UWV.
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Glastuinbouw - artikel 7, lid 2
Cao Open Teelten - artikel 8, lid 2

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!