Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Vakantie en verlof

Werknemers hebben recht op vakantie, dat is goed voor gezondheid en veiligheid. Elk jaar waarin een werknemer recht heeft op salaris, bouwt deze vakantiedagen op. In de wet is geregeld dat een werknemer vier keer het aantal uur per week verkrijgt als vakantiedagen (40 uur per week werken is 20 vakantiedagen per jaar). Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.
 
Daarnaast kan bepaald worden in cao of arbeidsovereenkomst dat werknemers extra vakantiedagen krijgen, die bovenwettelijke vakantiedagen worden genoemd. Dit zijn in de cao Dierhouderij en Open Teelten 5, en in de Glastuinbouw 6 dagen. Zie voor de volledige omschrijving de tekst in de cao.  Bij een deeltijd dienstverband of bij indiensttreding later dan 1 januari worden vakantiedagen naar rato berekend. 

 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - hoofdstuk 6.
Cao Glastuinbouw - hoofdstuk 6.
Cao Open Teelten - Hoofdstuk 6.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier