Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Inhoud bedrijfsreglement

Wat staat er in het bedrijfsreglement? De werkgever bepaalt zelf wat hij in het bedrijfsreglement opneemt, zolang de regels maar niet strijdig zijn met de arbeidsovereenkomst, de cao of wettelijke bepalingen. Ook moet de werkgever de redelijkheid in acht nemen. Voor de hand ligt om het reglement te starten met algemene informatie over het bedrijf. Denkt u hierbij aan informatie over doelstelling, visie en toekomstplannen van het bedrijf, de  locaties en adresgegevens en een overzicht van de organisatiestructuur (organogram). Ook zou u iets over de historische ontwikkeling van het bedrijf kunnen opnemen, vooral nieuwe medewerkers vinden het interessant meer over de achtergrond van uw bedrijf te weten.
Vervolgens komen tal van praktische zaken aan de orde, die grotendeels gebaseerd zijn op wettelijke regelingen of de cao die op uw bedrijf van toepassing is. Denkt u aan de volgende onderwerpen:

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!