Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Vormen van arbeid en loonkosten

Er zijn verschillende manieren waarop u mensen kunt inzetten op uw bedrijf. Deze verschillende vormen hebben allen voor-en nadelen. Welke vorm voor uw bedrijf het meeste geschikt is, hangt vooral af van uw persoon als ondernemer. Voor het gemak dat bijvoorbeeld een uitzendkracht u biedt omdat u hier weinig administratie van heeft, betaalt u een hogere prijs. Een oproepkracht zelf in dienst nemen is het meest voordelig, maar vraagt meer administratieve handelingen van u als ondernemer.
 
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verhouding in werkgeverskosten over de verschillende vormen van arbeid. Dit overzicht noemen wij de loonsomfactoren, waarbij het getal achter de tabel vermenigvuldigd moet worden met het bruto-loon van de medewerker. In de loonsomfactor zijn kosten voor het maken van de loonstrook bij de boekhouder, vakantiegeld, pensioenopbouw en dergelijke in opgenomen.
  
Let op, dit is een globaal overzicht dat enkel de onderlinge verhoudingen weergeeft. De werkgeverslijn kan u voor de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij helpen met een meer exacte berekening.
 
In het overzicht worden de volgende termen gebruikt:

Uitzendkracht
Payroll
Arbeidsovereenkomst korter dan een jaar
Regeling seizoenarbeid voor de sector Open Teelten
Arbeidsovereenkomst langer dan een jaar
Scholier
65+'er 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier