Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek gaat over de wijze waarop de medewerker zijn werk uitvoert, de werkomstandigheden, de werksfeer en zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie. Het is een tweerichtingsgesprek, zowel de leidinggevende als de medewerker spreekt zijn mening, wensen en verwachtingen uit. Het gesprek richt zich op het heden én de toekomst. Het doel is het functioneren van de medewerker te verbeteren door hindernissen weg te nemen en in te spelen op ontplooiingswensen en toekomstplannen. Het evenwicht tussen persoonlijk en organisatiebelang staat centraal.

Onderwerpen die niet thuishoren in het functioneringsgesprek zijn onder andere salaris, de planning en inhoud van de dagelijkse werkzaamheden, het wel of niet opnemen van verlofdagen en het functioneren van andere medewerkers en/of leidinggevenden.
 
Een format voor het voeren van een functioneringsgesprek vindt u onder deze link. Er is ook een videovoorbeeld voor het voeren van een functioneringsgesprek beschikbaar.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!