Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

De groene maatschappelijke stage

Vanaf schooljaar 2011-2012 waren leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) van tenminste 30 uur te doen. Vanaf schooljaar 2014-2015 is dit niet meer verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.
Door een MaS leren de leerlingen door onbetaald werkzaamheden te verrichten dat zij onderdeel zijn van de maatschappij. De MaS biedt de agrarische sector een mooie kans om jongeren kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de sector. Weten waar het voedsel vandaan komt en wie het landschap onderhoudt, is geen vanzelfsprekendheid meer voor de jongeren van vandaag. Middels een MaS op een agrarisch bedrijf maakt de scholier niet alleen op een leuke manier kennis met de sector, maar wordt de scholier ook betrokken in de maatschappelijke functie die de agrarische ondernemer heeft.

In onderstaande documenten vindt u enkele voorbeelden van Maatschappelijke Stages uitgewerkt. In het document ‘Informatie en inspiratie MaS’ staan handige tips en de achtergrond van de MaS. Deze documenten zijn samengesteld op basis van twee jaar ervaring met MaS in de agrarische sector, op zowel individuele bedrijven als bij evenementen en LTO Noord afdelingen én mooie inspiratiebronnen voor het organiseren van een eigen Maatschappelijke Stage.

Het afstudeeronderzoek aan de HAS Dronten van Meike van Ommeren wijst uit dat leerlingen enthousiast zijn over een MaS in de agrarische sector. Hun beeld van de sector is dusdanig veranderd dat een deel van hen zelfs een baan in de sector ambieert. Haar onderzoek vindt u ook in onderstaande bijlages.

Ook het ministerie heeft informatie ontwikkeld over de maatschappelijke stage.
Kijk ook op www.maatschappelijkestage.nl voor meer informatie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!