Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Rechten en plichten werkgever

Als werkgever krijgt u te maken met diverse wetgeving waar rechten en plichten voor u uit voort vloeien.
Zo krijgt u wanneer u personeel aanneemt te maken met een aantal administratieve verplichtingen. Voordat een werknemer bij u in dienst treedt, dient u zich als werkgever aan te melden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingnummer en de benodigde formulieren. Daarnaast verwacht de Belastingdienst dat u loonheffingen en premies werknemersverzekeringen afdraagt.  

Meer informatie over wat u moet doen als u werkgever wordt, kunt u vinden in het 10-stappenplan dat is ontwikkeld voor het aannemen van personeel.

Nadat u personeel heeft aangenomen, gelden er diverse wettelijke verplichtingen waar u zich als werkgever aan dient te houden. Denk hierbij aan zaken als identificatieplicht, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, loonbetalingen en arbeidsvoorwaarden volgens cao, en begeleiding tijdens ziekte. Let vooral op bij het aannemen van buitenlandse werknemers.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!