Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Samenwerking

Hoewel we nog niet kunnen spreken van grote aantallen, zien we wel in toenemende mate dat agrarische bedrijven bekijken in hoeverre samenwerking met andere agrarische bedrijven wederzijds voordeel kan opleveren. Het gaat dan in veel gevallen om de ruil van grond, maar ook het over en weer gebruik maken van elkaars personeel en machines is mogelijk. Een interessante vorm van samenwerking is die tussen de akkerbouwer en melkveehouder die elkaars grond benutten. De akkerbouwer is vaak op zoek naar uitbreiding van areaal (veelal voor pootaardappelen), terwijl de melkveehouder behoefte heeft aan grond voor mestafzet.
 
Als u al samenwerkt met andere agrarische ondernemers, of het overweegt, is het van belang dat u ook nadenkt over de vraag hoe de samenwerking juridisch vorm gegeven kan worden. Natuurlijk zijn ad hoc afspraken mogelijk, waarbij het verstandig is om dat schriftelijk te doen, maar misschien is het (in de toekomst) wel voordeliger en verstandiger om de samenwerking via een samen op te richten vennootschap vorm te geven.
 
In uw specifieke situatie is het van belang dat u advies in wint over de vraag wat juridische en fiscale mogelijkheden en beperkingen zijn, ook als het gaat om de rechtsvorm. Raadpleeg daarvoor een adviseur met expertise op deze terreinen. Dat is niet altijd uw vaste bedrijfsadviseur.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!