Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Langdurig ziekteverzuim

Wanneer een medewerker langer dan 6 weken ziek is, heet dit langdurig verzuim. Op dat moment treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking, die beoogt middels een gezamenlijke aanpak van werknemer en werkgever de duur van het verzuim zoveel mogelijk te beperken. 
 
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en er langdurige uitval dreigt moet u als werkgever samen met uw werknemer een re-integratiedossier opbouwen. Simpel gezegd komen in een re-integratiedossier alle documenten, verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten, formulieren, etcetera, terug. Als de werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is of als het contract van de werknemer afloopt wordt dit dossier door UWV beoordeeld. Is er voldoende gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer, dan neemt UWV de loondoorbetaling en het dossier over. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft duidelijk aan welke documenten er verplicht opgenomen moeten worden:

  • Probleemanalyse: na 6 weken;
  • Plan van Aanpak: na 8 weken;
  • Evaluatie Plan van Aanpak: elke 6 weken;
  • 42ste weeks ziekmelding:, na 42 weken;
  • Eerstejaarsevaluatie: na 52 weken;
  • WIA aanvraag: week 91;
  • Acties in het kader 1ste en 2de spoor.

 
De arbodienst waarbij u bent aangesloten, begeleidt u in het nemen van de juiste stappen. Het kan geen kwaad zelf ook goed te weten welke rechten en verplichtingen u hebt, uiteindelijk bent u als werkgever verantwoordelijk voor een goede begeleiding.
 
Als u een langdurig  arbeidsongeschikte werknemer wilt re-integreren, loopt u vaak tegen extra kosten aan. De overheid stelt daarom een aantal subsidies hiervoor ter beschikking.
 
Meerdere ziekteperioden
Als een werknemer na een ziekteperiode herstelt en binnen 4 weken weer uitvalt ongeacht de oorzaak mag u als werkgever de verschillende ziekteperiodes bij elkaar optellen. U kunt doorgaan met het al bestaande re-integratiedossier. Mogelijk moeten de probleemanalyse en het Plan van Aanpak wel worden aangepast aan de nieuwe situatie. Ook moet er rekening worden gehouden met de nog te ondernemen stappen, bijvoorbeeld de ziekmelding bij UWV in week 42.
 
Voorbeeld
Werknemer X wordt 01-01-2011 arbeidsongeschikt (griep) en komt op 08-01-2011 weer op zijn werk. Werknemer X is nu dus 7 dagen ziek geweest. Een week later 15-01-2011 valt werknemer X weer uit met een onbekende oorzaak. Vanaf dit moment is de werknemer 7 dagen ziek. De vorige ziekteperiode was immers minder als 4 weken geleden en duurde 7 dagen. De probleemanalyse moet er nu als de werknemer niet herstelt binnen 5 weken zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier