Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten

De agrarische sector kent veel seizoensgebonden werk met pieken in de arbeidsbehoefte. Om hierin te voorzien is de sector deels afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten. Goede huisvesting voor tijdelijk verblijf is daarmee een permanente behoefte geworden.
 
Wat de goede huisvestingsvorm is, is van veel zaken afhankelijk. De teelt (jaarrond of korte seizoenspiek), het gebied zelf (stedelijk of platteland), het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden van de ondernemer (wel of juist niet huisvesten op het eigen erf) zijn hierbij van belang. Om een zo breed mogelijke groep ondernemers te ondersteunen heeft LTO Nederland een brochure ontwikkeld die op kernachtige wijze de spelregels en mogelijkheden weergeeft. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten die een agrarisch werkgever heeft, de landelijke huisvestingsnorm waaraan LTO en de uitzendsector zich hebben verbonden en  de verschillende huisvestingsvormen. Ook de rol van de gemeente en de noodzaak om samen met ondernemers en plaatselijke LTO afdelingen gemeentelijke beleid te ontwikkelen komt uitgebreid aan bod. De spil wordt gevormd door een aantal ondernemersverhalen, die de lokale en sectorale verschillen goed in beeld brengen. De brochure opent door op deze link te klikken.
 
Naast de brochure verschijnen er jaarlijks nieuwsbrieven die veel achtergrondinformatie bevatten over huisvesting van arbeidsmigranten. Voor zover deze nieuwsbrieven reeds verschenen zijn, worden deze op deze pagina opgenomen. Snelkoppelingen naar de betreffende nieuwsbrief zijn onder de betreffende editienummers in de tabel opgenomen. Wilt u automatisch de nieuwsbrief huisvesting arbeidsmigranten ontvangen? Meld u dan aan via info@werkgeverslijn.nl.
 

Nieuwsbrief Verschijning Onderwerpen
Editie 3-2016 December 2016 Onder meer: brochure logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers Hollands Kroon, plan Polenparken, plan dorp arbeidsmigranten.
Editie 2-2016 Oktober 2016 Onder meer: pilot zelfregulering huisvesting, het gebruik van caravans voor kortdurende huisvesting. 
Editie 1-2016 April 2016 Onder meer: interview voorzitter SNF, REVA, verduistering uitzendbureaus.
Editie 3-2015 Januari 2016 Onder meer: inspiratieprijs flexwonen, verwachting imigranten CBS, praktijkverhaal bramenkwekerij.
Editie 2-2015 November 2015 Onder meer: zelfcontrole huisvesting werkt, regels werken met asielzoekers, boete illegale werknemers te hoog.
Editie 1-2015 Juli 2015 Onder meer: interview Frank de Wijs, frauduleuze belastingadviseurs, voortgang EU-arbeidsmigranten. 
Editie 5-2014 Januari 2015 Onder meer: cafetariaregeling, status WAS, grootte huisvestingsvoorziening, toeristen- en forsenbelasting. 
Editie 3/4-2014 November 2014 Onder meer: routekaart naar goede huisvesting, arbeidsmigranten in leegstaand vastgoed, project om arbeidsmigranten Nederlands te leren.
Editie 2-2014 September 2014 Onder meer: rendement van zelf bouwen, 10 praktijkvoorbeelden, arbeidsmigranten in lege kantoren.
Editie 1-2014 Mei 2014 Onder meer: Stichting Normering Flexwonen, cafetariaregeling, Vastgoedbank Flexwonen, MVO toolkit, zelfcontrole huisvesting op het erf
Editie 6-2013 December 2013 Onder meer: huisvesting en ruimtelijke organisatie.
Editie 5-2013 Oktober 2013 Onder meer: verblijfsduur arbeidsmigranten, randvoorwaarden bij migratie, keurmerk normering flexwonen.
Editie 4-2013 Sepember 2013 Onder meer: uitgangspunten brancheorganisatie, GBA/RNI/ Nachtregister, economische impuls van arbeidsmigratie. 
Editie 3-2013 Juli 2013 Onder meer: soorten arbeidsmigranten, landelijke huisvestingsnormen, arbeidsmigranten en ziektekosten.
Editie 2-2013 Juni 2013 Onder meer: bed voor bed regeling en het gedogen van bestaande situaties, integratie, cafetariaregeling.
Editie 1-2013 April 2013 Onder meer: wat is goede huisvesting, dubbele afhankelijkheid, rechten en plichten.

 
Film over goede huisvestingsvormen
De afgelopen jaren zijn er diverse goede en betaalbare huisvestingsprojecten voor speciale aandachtsgroepen groepen gerealiseerd in Nederland, waarbij ook op een goede manier met klachten van bewoners is omgegaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 3 goede voorbeelden geselecteerd die in een film te zien zijn met als doel bestuurders en partijen in het land te laten zien hoe klachten door goede inpassing en goed sociaal beheer kunnen worden. Zie deze link voor de film.

Onder meer: cafetariaregeling, status WAS, grootte huisvestingsvoorziening, toeristen- en forensenbelasting.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier