Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat ook over medezeggenschap in kleinere ondernemingen (artikel 35b en verder WOR). Over het algemeen hoeft daar geen OR te worden ingesteld. 

  • Voor ondernemingen waar in de regel tussen de 10 en 50 personen werken, kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De ondernemer móét dit doen als de meerderheid van het personeel daar om vraagt. 
  • Ook in ondernemingen waar in de regel minder dan 10 personen werken, mag de ondernemer een PVT instellen. De WOR kent aan de PVTook diverse rechten en faciliteiten toe, zoals het recht op informatie en het recht op instemming bij een werktijdregeling. De wettelijke rechten en faciliteiten van de PVT zijn over het algemeen minder (vergaand) dan die van de OR.
  • Voor ondernemingen waar in de regel tussen de 10 en 50 personen werken en waar geen OR of PVT is ingesteld, regelt de WOR een personeelsvergadering. Twee keer per jaar moet de ondernemer met het personeel bijeenkomen in een personeelsvergadering waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken. Ook kunnen in de personeelsvergadering zaken besproken worden die de onderneming aangaan en waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.

Lees meer over de taken van een Personeelsvertegenwoordiging en de inhoud van een personeelsvergadering op de website van de Rijksoverheid. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een voorbeeldreglement voor Ondernemingsraden en een Leidraad Personeelsvertegenwoordiging opgesteld.
 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - bijlage 1
Cao Glastuinbouw - bijlage 1
Cao Open Teelten - bijlage 1

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!