Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Multifunctionele landbouw

De laatste tien tot vijftien jaar is er een duidelijke toename te zien van agrarische bedrijven die naast hun hoofdactiviteit andere bedrijfsactiviteiten ontplooien. In het familiebedrijf speelt de vrouw hierin (ook!) vaak een grote rol. De keus voor verbreding van uw activiteiten is van invloed op de juridische inrichting van uw bedrijf. Vaak wordt goed nagedacht over het ondernemingsplan, soms zelfs over ondernemersstijl, maar het feit dat u nu andere dingen doet dan toen u koos voor een rechtsvorm, wordt vaak vergeten.
 
Een voorbeeld:

In 1995 heeft u het bedrijf van uw vader overgenomen. In 2006 bent u, na deelname aan het programma Boer zoekt Vrouw, in het huwelijksbootje gestapt. Samen zijn jullie nog steeds erg gelukkig. Uw vrouw was al direct van plan iets te gaan doen op het bedrijf. Na direct in 2006 de administratie te hebben overgenomen, is zij sinds 2009 een zorgboerderij gestart. En het moet gezegd, ze doet het uitstekend. Inmiddels overstijgen de inkomsten uit de verbredende activiteit die van de hoofdactiviteit. Sterker nog, met de hoofdactiviteit gaat het steeds slechter. Dalende prijzen, afgeschafte subsidies, tegenvallers in het machinepark, strengere regelgeving enzovoort. Zowel u als uw vrouw, hebben het gevoel dat het verstandig zou zijn om beide activiteiten te scheiden, om zo risico’s te voorkomen.

 

Uiteraard zijn er vele andere voorbeelden te bedenken. Behalve een zorgboerderij zien we recreatie, agrarische kinderopvang, productie en verkoop van streekproducten, boerderijeducatie en grootschalig agrarisch natuur- en landschapsbeheer als verbredende activiteiten ontwikkeld worden. Waar het voor u als ondernemer om gaat is om na te denken over de vraag of de indertijd gekozen rechtsvorm nog wel geschikt is voor de situatie van nu waarin u naast uw hoofdactiviteit ook andere activiteiten uitoefent. Zeker als uw partner de verbredende tak runt, zijn zaken als zeggenschap, eigendom en aansprakelijkheid van groot belang.  
 
Er is in de kennisbank arbeid een apart hoofdstuk opgenomen over multifunctioneel ondernemen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!