Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Rechten en plichten buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers die voor een Nederlands bedrijf werken hebben over het algemeen dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. De precieze rechten zijn afhankelijk van het arbeidscontract, de aard van het bedrijf en eventuele afspraken met het land van herkomst die van invloed zijn.
 
Een aantal zaken dat specifiek belangrijk is voor buitenlandse seizoenarbeiders worden verder toegelicht, zoals het afsluiten van een ziektekostenverzekeringloon, vakantiedagen en verlof, uitkeringen en huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten. Houd ook bij seizoenarbeiders de bepalingen van de arbeidstijdenwet in de gaten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!