Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Niet meewerken aan de re-integratie

Een werknemer moet altijd meewerken aan de re-integratie en er alles aan doen om passende arbeid te vinden. Als de werknemer niet meewerkt kunt u als werkgever verschillende acties ondernemen. Maak er in ieder geval altijd direct melding van in het re-integratiedossier. Als een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, welke mogelijkheden heeft u dan?
 
Stoppen met de loondoorbetaling
In sommige gevallen mag u de loondoorbetaling stoppen totdat de werknemer zich weer volledig inzet. Bent u van plan de loondoorbetaling te stoppen, dan bent u verplicht de werknemer hiervan tijdig schriftelijk in te lichten. In onderstaande gevallen kunt u stoppen met de loondoorbetaling:

  • De werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt;
  • De werknemer valse informatie heeft gegeven over zijn ziekte tijdens zijn indiensttreding;
  • Als de werknemer zijn eigen genezing tegenwerkt;
  • Als de werknemer vervangende arbeid weigert;
  • De werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Ook over het feitelijk besluit tot overgaan op de loonsanctie en voorwaarden om de loonbetaling te hervatten wordt schriftelijk gecommuniceerd.
 
Ontvangt de werknemer een ziektewetuitkering, dan bent u verplicht een stop op de loondoorbetaling door te geven aan UWV. U doet dit binnen 5 dagen met een formulier van UWV. Als u weer loon gaat betalen moet u dit ook tijdig doorgeven aan UWV. 
 
Bent u van mening dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, dan kunt u ook met de loondoorbetaling stoppen. Ook hiervoor geldt dat u de medewerker van te voren uw voornemen kenbaar maakt en een mogelijkheid biedt om alsnog het werk te hervatten. Blijkt achteraf dat u onterecht de loondoorbetaling heeft gestopt moet u dit alsnog uitbetalen. Om dit laatste te voorkomen is het handig om ook een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Het is verstandig een dergelijke beslissing in overleg met de arbodienst te maken.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!