Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Wit spuiten van dak

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Varkenshouder Arnoud Bouwmeester uit Rouveen stelde de volgende vraag: Wat is het verwacht effect van het witspuiten van het dak op de ammoniakemissie?
 
Antwoord
Ammoniakemissie is afhankelijk van temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de emissie. De temperatuur in de stal kan met name op zomerse dagen met enkele graden worden verlaagd door dakisolatie aan te brengen. Een andere optie is het spuiten van een witte laag op het dak. Het witte dak reflecteert zonnestralen en daardoor stijgt de temperatuur in de stal minder snel. Over de effecten van deze maatregel op de ammoniakemissie is nog onvoldoende bekend. Het is de verwachting dat de emissiereductie minimaal is en niet boven de 5% uit komt.
Naar aanleiding van deze vraag gaat Wageningen UR in opdracht van de Proeftuin het reductiepercentage meer nauwkeurig vaststellen. Arnoud Bouwmeester heeft inmiddels zijn staldaken wit gespoten en merkte tijdens de hete zomerperiode van 2012 een positief effect op de temperatuur in zijn varkensstallen.
 
 
Versie: oktober 2012

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!