Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Water vernevelen op de loopvloer

De Proeftuin geeft tijdens diverse ondernemersbijeenkomsten in Overijssel informatie over ammoniakreductie en hoe ondernemers dit vervolgens kunnen vertalen naar hun eigen bedrijf. Soms ontstaan tijdens of na de bijeenkomst vragen over de toepassing of het verwachte effect van een (nieuwe) maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Een Overijsselse ondernemer stelde via info@proeftuinnatura2000.nl de volgende vraag: Welk effect heeft het vernevelen van water op de loopvloer op de ammoniakemissie?
 
Antwoord
Expert Hendrik Jan van Dooren van Wageningen UR: “Het is de verwachting dat het vernevelen van water op de loopvloer niet of nauwelijks zorgt voor een reductie van de ammoniakemissie. Het gaat hierbij namelijk om te kleine hoeveelheden water. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het besproeien van de vloer, oftewel het toedienen van grotere hoeveelheden water, wel effect kan hebben op de ammoniakemissie. Daarmee daalt de ammoniumconcentratie in de mest, en evenredig daaraan de ammoniakemissie. Op de ‘Rav-lijst’ is een dergelijk sproeisysteem opgenomen onder nummer BWL2001.28. Een verdere uitwerking van de maatregel ‘loopvloeren besproeien met water’ heeft de Proeftuin opgenomen in de gereedschapskist.”
 
“Vernevelen heeft wel een positief effect op de beloopbaarheid van de vloer tijdens warm, drogend weer. Door de vloer met die omstandigheden vochtig te houden, ontstaan er geen korsten op de mest en kan (in het geval van dichte vloeren) de mestschuif de mest beter afvoeren.”
 
Heeft u ook een vraag over de werking of het effect van een (nieuwe) maatregel op ammoniakemissie? Stuur uw vraag naar info@proeftuinnatura2000.nl.
 
 
Versie: februari 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!