Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Ter plaatse gestorte vloer

Samen met collega’s, en met inbreng van experts, zoeken Overijsselse veehouders in verschillende netwerken van de Proeftuin naar kennis over ammoniakreductie en hoe ze dit vervolgens kunnen vertalen naar het eigen bedrijf. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Een aantal melkveehouders in het micro-netwerk “NH3-reducerende maatregelen in de ontwerpfase stal” stelde de volgende vragen: Wat is de kostenbesparing en wat is de ammoniakemissiefactor van een ter plaatse gestorte vloer?
 
Antwoord
Er is nog weinig bekend over de ammoniakemissiefactor van een ter plaatse gestorte vloer. Voor Proeftuin Natura 2000 Overijssel reden om hier verder in te duiken. De eerste stap is inmiddels in volle gang. Exlan/Agrifirm maakt voor de Proeftuin een berekening van de verwachte kosten van een ter plaatse gestorte vloer. Belangrijke aspecten binnen deze berekening zijn de aanpassingen die de vloer vraagt voor ammoniakemissiereductie en eventuele vloervariaties met coatings of andere afwerklagen. Ook is er aandacht voor het aantal arbeidsuren, omdat melkveehouders hier kostenbesparing verwachten door het werk zelf uit te voeren.
 
Door vervolgens de berekende kosten te vergelijken met de kosten voor het gebruik van een prefabvloer, wordt het kostenverschil inzichtelijk. Wanneer de gestorte vloer een duidelijke kostenbesparing met zich meebrengt, zet de Proeftuin de volgende stap: een verkenning van aanvullende maatregelen om de ammoniakemissie bij deze type vloer te reduceren en de kosteneffecten daarvan. Mogelijk wordt daarna bekeken welke emissie-effecten te verwachten zijn bij een ter plaatse gestorte vloer.
 
Deze vraag van het micronetwerk kent dus geen pasklaar antwoord. Via de attentiemail en de website houden we u op de hoogte van de vorderingen.
 
 
Versie: januari 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!