Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mixen van mest

De pilotveehouders en de pilotadviseurs zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel.
Experts helpen bij het vinden van de antwoorden. Eén van de pilotadviseurs stelde de volgende vraag: Wat is er bekend over het effect van het mixen van mest op de ammoniakemissie?

Antwoord
Het mixen van mest heeft altijd een verhogend effect op de ammoniakemissie. Tijdens de opslagperiode van de mest ontstaat er een korst op de mestlaag. Deze “afdekking” kan voor een vermindering van de ammoniakemissie zorgen. Door de mest te mixen komt er weer een verse laag ammonium aan de oppervlakte en dat vergemakkelijkt de emissie van ammoniak.
 
Ondernemers kunnen weinig doen om de ammoniakemissie bij mixen te verminderen. Het terugbrengen van de mixfrequentie is bij de meeste ondernemers niet van toepassing. Vaker of anders mixen is dus ongeschikt als managementmaatregel bij het verminderen van de ammoniakemissie.
 
 
Versie: juli 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!