Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Berekenen energiewaarden in voer pluimvee

In de digitale gereedschapskist van de Proeftuin zitten tientallen maatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie op het bedrijf. Soms ontstaan vragen over de effecten van maatregelen of de wijze van berekening. Experts geven antwoord op deze vragen. Via info@proeftuinnatura2000.nl kwam een vraag binnen van een voerleverancier over de maatregel  ‘verlagen ruw eiwitgehalte voor vleeskuikens’: Hoe dient de voerleverancier de aangegeven energiewaarden in de maatregel te berekenen?
 
Eerst een uitleg over de energiewaarden waarover in de vraag gesproken wordt. Met het verlagen van het ruw eiwitgehalte met 20 g/kg in het voer van vleeskuikens is een ammoniakreductie van 25 procent te bereiken. In tabel 1 worden de streefwaarden van  ruw eiwitgehalten en de energiewaarde van het voer per leeftijdsfase weergegeven.
 
Tabel 1:Streefwaarden ruw eiwitgehalten en de energiewaarde van voer per leeftijdsfase.

Leeftijd dagen Referentie Verlaging eiwit naar Energiewaarde
(OEvlk, in MJ/kg)
0 – 10 220 g/kg 200 g/kg 11,9 – 12,1
11 – 28 210 g/kg 190 g/kg 12,4 – 12,6
29 – afleveren 190 g/kg 170 g/kg 12,6 – 12,8

 
De vraagsteller is benieuwd hoe hij de energiewaarde kan berekenen, omdat een leverancier in principe vrij is om de waarden van grondstoffen te bepalen.
 
Antwoord
Als uitgangspunt voor de berekening moet de energiewaarde conform de Centraal Veevoeder Bureau-rekenmethodiek (CVB) aangehouden worden. Het is bekend dat veel voerleveranciers vaak de rekenmethodiek van Schothorst Feed Research (SFR) hanteren. Deze methodiek is echter niet openbaar, alleen bedrijven met een abonnement hebben hier toegang tot. De CVB en SFR-energiewaarde van voer verschilt iets van elkaar (energiewaarde van de SFR ligt iets hoger). Dit zit hem met name in een andere vetwaardering van de grondstoffen. SFR heeft een eigen matrix, die up-to-date is doordat zij eigen verteringsstudies doen. Aangezien de CVB Veevoedertabel openbaar zijn, wordt dit als leidraad gehanteerd. Vaak is het voor een voerfabriek heel eenvoudig om naast de SFR-energiewaarde ook de CVB-energiewaarde te laten berekenen.
 
Maatregel verlagen ruw eiwitgehalte
Een teveel aan eiwit wordt door het kuiken in de vorm van urinezuur weer uitgescheiden via de feces (ontlasting). Een lager eiwitgehalte in het voer betekent minder stikstofuitscheiding via urinezuur en dit verkleint de kans op  de vorming van ammoniak. Met het verlagen van het ruw eiwitgehalte met 20 g/kg in het voer van vleeskuikens is een emissiereductie van 25 procent te bereiken. Deze maatregel is verzilverd en daarom door veehouders te gebruiken bij de aanvraag van een NB-wetvergunning in Overijssel. Vind hier meer informatie over deze maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!