Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verzilverde maatregelen

In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel het verzilvertraject gestart. In dit intensieve traject werken onder andere de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning in deze Provincie.
 
Overijsselse veehouders kunnen de volgende maatregelen nu inzetten voor vergunningaanvragen:

Melkvee

Varkens
Verlagen ruw eiwitgehalte in voer

Toevoegen benzoëzuur aan voer

Pluimvee

De maatregelen doorlopen verschillende stappen om te komen tot verzilvering. De Proeftuin stelt per maatregel een wetenschappelijk factsheet op, met daarin onder andere de werking en het ammoniakreducerende effect van de maatregelen inclusief een wetenschappelijke onderbouwing. Tevens is een paragraaf aan het borgen en de handhaving gewijd. De Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel beoordeelt deze factsheets op inhoud. Na haar goedkeuring kijken de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel vanuit hun oogpunt naar de te hanteren randvoorwaarden. Met het akkoord van deze afdelingen zijn de maatregelen klaar voor gebruik bij een vergunningaanvraag.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!