Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

5.3.1 Paardenbloemen

Paardenbloemen en gewasbescherming
In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron voor stuifmeel en nectar. Paardenbloemen zijn één van de eerste voedselbronnen die bijen in het voorjaar kunnen benutten. Onderzoek in Duitsland laat zien dat paardenbloemen pas tot een opbrengstderving van grasland leidt bij een aandeel van meer dan 25% in de droge stof. Het weiland ziet bij een dergelijk aandeel werkelijk helemaal geel van de paardenbloemen. En als u toch de paardenbloemen wilt bestrijden, onthoud dan twee vuistregels:

  • Spuit bij voorkeur voor de bloei. De effectiviteit is dan het grootst en de eventuele gevolgen voor bestuivers zijn het kleinst;
  • Spuit nooit op open bloemen maar in de avonduren als de paardenbloemen zich sluiten.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar:

 
 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!