Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

1.5 Verdienmodel voor tuinder/fruitteler/veehouder/akkerbouwer

Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van belangrijke voedselgewassen. Voorbeelden hiervan zijn fruit, bonen zoals soja, olie-gewassen zoals zonnebloemen en koolzaad, noten en diverse  groenten. Bijen zijn dus van groot belang voor het behoud van onze voedselvoorziening. Imkers en agrarische ondernemers zullen samen voor het behoud van de bij moeten zorgen. Zonder geschikte drachtplanten wordt de noodzakelijke bestuiving voor de voedselgewassen steeds moeilijker.
 
Afname drachtplanten
De bijensoort die we het beste kennen is de honingbij. Deze soort komt bij ons alleen maar in gedomesticeerde vorm voor en wordt in volken gehouden door imkers. Honingbijen leven van nectar (energiebron) en stuifmeel (eiwitbron) en zijn gespecialiseerd in het bezoeken van bloemen. Zo leveren ze naast honing voor de imker ook een essentiële dienst aan bloemplanten: kruisbestuiving. Hoewel veel landbouwgewassen aan zelfbestuiving doen, is ook kruisbestuiving door insecten belangrijk. Kruisbestuiving zorgt voor betere vruchtontwikkeling en stabielere opbrengsten in de fruitteelt en bij belangrijke tuinbouwproducten als aardbei, aubergine, courgette en pompoen. Anderzijds speelt de landbouw een ongekend grote rol voor de honingbij. Bloeiende gewassen, kruiden, struiken en bomen  zijn de belangrijkste voedselbronnen voor honingbijen. Door de afname van drachtplanten dreigt er voortdurend voedseltekort voor de bijen, waardoor ook de noodzakelijke kruisbestuiving in gevaar komt.
(Bron: Merijn Bos en Boki Luske (Louis Bolk Instituut), ‘Bijen en bestuiving’, Ekoland september 2012. Het volledige artikel is hier te lezen.
 
Samenwerken
Voor de teelt van voedselgewassen is de bij van cruciaal belang. Nauwe samenwerking tussen imkers en boeren, tuinders en fruittelers is hiervoor noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan het inzaaien van drachtplanten op uw bedrijf, zodat bijen zich nog wat langer kunnen voeden dan alleen in de periode dat u de bij nodig heeft voor de bestuiving van de gewassen. Door elkaar te informeren over wensen en voorwaarden en elkaar te adviseren en te ondersteunen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een vitale bijenstand. De imker kan vertellen wat hij/zij nodig heeft en hoe hij/zij u met de bijen optimaal van dienst kan zijn. Ook in dit dossier staan mogelijkheden. Tijdens de netwerkbijeenkomsten wordt kennis verdiept.
 
Professionele bestuiving
Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen voor hun bestuivingsvragen terecht bij de Nederlandse Bestuivingscoöperatie via info@nbc-bestuiving.nl. Kwaliteit, zekerheid en continuïteit staan voorop in de dienstverlening van de coöperatie van vier professionele imkers. Ook de Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft een overzicht van imkers; zie hiervoor www.bijenhouders.nl/afdelingen.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!