Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

4.2 Inzaaien insectvriendelijke gewassen

Veel  agrarische ondernemers zijn zich bewust van de mogelijkheden om gewassen te telen die ook als drachtplant dienen voor de bij. In de netwerken ‘Voedsel en biodiversiteit - Bij en Akker’ en ‘Voedsel en biodiversiteit - Bij en Veehouderij’ gaan imkers en respectievelijk akkerbouwers en veehouders samen de ideale teelten bediscussiëren en pilotproeven opzetten.

  • Op www.bijenhelpdesk.nl staan al voorbeelden van mogelijke teelten en van akkerbouwgewassen die ook goede drachtteelten zijn. Ook kunt u hier voorbeelden voor graslandbeheer raadplegen. 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!