Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

2. Ziekten en plagen onder bijen

Elk organisme heeft belagers en kan ziek worden. Dat geldt ook voor de honingbij waarvan we vooral de werksters kennen, die van bloem tot bloem vliegen. Het lijken weliswaar individuen maar het is het bijenvolk als totaliteit dat in staat is zich te vermeerderen en te voeden. Het individu kan dat niet. We kunnen het volk vergelijken met een lichaam. We spreken daarom van gezonde of zwakke volken en meten dat af aan de levensfuncties. Als dat lichaam optimaal functioneert is het gezond en vitaal. Vergelijken we het met onze eigen gezondheid dan weten we dat die afhankelijk is van omstandigheden waarin we ons bevinden en van ons dagelijks voedsel. We weten ook dat er nog veel meer factoren meespelen, zoals erfelijke eigenschappen. Datzelfde geldt voor bijenvolken.
 
Varroa-mijt maakt het bijenleven anders
Bijenvolken kunnen zich in de 21e eeuw in ons land en elders in Europa en Noord-Amerika nauwelijks zelfstandig in leven houden. Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw was dat geen probleem maar sinds de komst van de varroamijt uit Azië is de bijenhouderij wezenlijk anders geworden. Sinds ruim tien jaar zijn de varroamijten besmet met virussen die de aantasting van bijen door varroa versterken.
In dit dossier komen enkele basale zaken aan de orde die voorwaarde zijn voor het welzijn van bijenvolken.  
 
Achtergrond bijensterfte
Imkers merken vooral aan het eind van de winter dat het slechter gaat met de honingbij. De laatste jaren neemt de wintersterfte fors toe. Bij het achterhalen van de oorzaken van de bijensterfte gaat het om verbanden tussen de mogelijke oorzaken en de effecten hiervan op het hele volk. We hebben de achtergronden rondom bijensterfte ook in een factsheet bijelkaar gezet zodat u deze kunt uitprinten en wellicht kunt uitdelen.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!