Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

1.4 Verdienmodel voor imker

Nederlandse Bestuivingscoöperatie van start

Vier professionele imkers slaan de handen ineen en zijn gestart met de Nederlandse Bestuivingscoöperatie. De coöperatie heeft de ambitie partner te zijn voor tuinders op het gebied van bestuiving. Kwaliteit, zekerheid en continuïteit staan hierbij voorop. Tuinders die in zee gaan met de Nederlandse Bestuivingscoöperatie mogen rekenen op hoogwaardige dienstverlening bij de bestuiving van hun teelten.

Na de ondertekening van een intentieverklaring zijn bijenhouders Marcus Mesu, Bert Brakkee, Jeroen Evers en Robert Schuurmans van start gegaan met hun samenwerking. De vorming van de coöperatie wordt gezien als een verdienmodel voor de professionalisering van de imkerij.

Kwaliteit, zekerheid en continuïteit
Tuinders hebben een groot belang bij goede bestuiving. Deze heeft direct invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de oogst. Een uitgekiende bestuiving leidt tot betere opbrengsten. De imkers van de Nederlandse Bestuivingscoöperatie zorgen er voor dat hun bijenvolken in uitstekende conditie verkeren om er zeker van te zijn dat de bestuiving van hoge kwaliteit is. Zij stemmen nauwkeurig af met de tuinder zodat de juiste bijenvolken op het juiste moment worden ingezet. De vier bijenhouders zijn ook ‘bestuivingsadviseurs’, met een uitstekende kennis van de bloembiologie voor de verschillende teelten.
De samenwerking biedt voordelen door de grotere schaal: tuinders kunnen ervan uitgaan dat er altijd voldoende goede bijenvolken op tijd beschikbaar zijn. Bovendien zal bij een eventuele uitval van een imker de bestuivingcontinuïteit er niet onder lijden. De Nederlandse Bestuivingscoöperatie wil nadrukkelijk haar bijdrage leveren aan een gezonde bijenstand, in het belang van de Nederlandse bijenhouderij en de tuinbouw. De nieuwe coöperatie is te bereiken via info@nbc-bestuiving.nl.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!