Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Zuiveringsystemen voor afvalwater zonder restlozing

In de praktijk gebeurt het vullen, spoelen en reinigen van de spuit vaak op het erf. Om te voorkomen dat het restwater dat overblijft na het schoonmaken van de buitenkant van de spuitmachine in het grond- of oppervlaktewater terechtkomt zijn er twee mogelijkheden:
1) De spuitmachine reinigen op een verharde schoonspuitplaats waarna het spuitwater in de bodem bezinkt.
2) De machine schoonspuiten, het water opvangen en deze na zuivering lozen. Bij deze 2e manier kan het zuiveren van het water biologisch of chemisch gebeuren.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!