Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Nieuw systeem kuubkistenreiniging

In de akker- en tuinbouw (met name bij de teelt van pootaardappelen, uien, bollen, fruit en vaste planten) worden kuubkisten gebruikt voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vervuild, door ziekte-kiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van kisten levert een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven van het erf in de sloot en komt het zo in het oppervlaktewater.
 
Nieuw systeem kuubkistenreiniging
In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
heeft LTO Noord het initiatief genomen voor een ander systeem van kuubkistenreiniging. Middels voorlichting en demonstratie wordt helder welke keuzemogelijkheden er voor akkerbouwers zijn, om binnen de wet en regelgeving de kisten te reinigen. Daarbij wordt samengewerkt met de waterschappen: Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Zuiderzeeland, Hunze en Aa’s. De waterschappen leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de activiteiten. Ook de provincies Fryslân en Drenthe dragen financiëel bij.
 
Verwerking spoelwater van kuubkistenreiniging: gesloten reinigingssysteem
Binnen het project Kuubkistenreiniging worden verschillende systemen voor de verwerking van het spoelwater ontwikkeld, gedemonstreerd en onderzocht.
Het project  bestaat uit het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen: systemen waarbij veel minder water nodig is, of in het geheel geen lozingen meer plaatsvinden. Een ander belangrijk onderdeel van het project bestaat uit het geven van demonstraties van technische systemen en het geven van voorlichting (onder andere via deze site) over het reinigen van kuubkisten: wat mag wel en wat mag niet? En hoe is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water te voorkomen?
 
In het nieuws: Drie kistenwassers uitgekozen voor project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’
Een commissie van deskundigen bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft eind juni 2016 drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’. Foto's van de geselecteerde machines staan op deze pagina.
Lees het gehele persbericht.

Heb je een vraag?: 

166

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!