Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger

Door nutriëntrijk bagger/slib uit de sloot te verwijderen wordt de kans op de kans op het optreden van eutrofiëring verkleind en de waterbergingscapaciteit van de sloot vergroot. Door deze nutriëntrijke bagger niet op de slootkant direct naast de sloot maar verder op het perceel te verspreiden wordt de kans op afspoeling van nutriëntrijke waterstromen naar de sloot sterk verkleind. Het gevolg is dat de mineralen stikstof en fosfor niet meer in de sloot terechtkomen, maar ten goede kunnen komen van het gewas. Veelal wordt dit uitgevoerd met een baggerpomp.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!