Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Maatregelen Agrarisch Waterbeheer

Mestverwerking voor betere toepasbaarheid en afzet

Door het beter toepasbaar maken van mest wordt af- en uitspoeling van nutriënten naar het milieu verminderd. Er zijn meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld het toevoegen van ijzer of aluminium aan de mest vóór het uitrijden. Hierdoor wordt fosfaat in de mest minder mobiel en zal minder snel via af- of uitspoeling in het oppervlaktewater terecht komen. Een ander mogelijkheid is het scheiden dunne (N rijk) en dikke fractie (P rijk) waardoor een efficiëntere N gift mogelijk is.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!