Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Dossier Vleesveehouderij

Praktijknetwerk Natuurlijk afkalven 2014

In het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven werkten de stamboeken van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont samen met de LTO toe naar meer natuurlijk afkalven bij dubbelgespierde vleesveerassen. Het praktijknetwerk probeerde meer draagvlak te creëren voor natuurlijk afkalven onder de vleesveehouders van dubbelgespierd vleesvee. Het merendeel van de kalveren wordt op dit moment geboren met de hulp van een keizersnede.
 
Het praktijknetwerk organiseerde in 2013 en in 2014 bijeenkomsten voor de vleesveehouders over verschillende thema’s gerelateerd aan natuurlijk afkalven. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren onder andere het fokbeleid, de rol van dierenartsen, dierenwelzijn en de economische consequenties van natuurlijk afkalven. Hieronder vindt u de algemene presentatie vanuit het praktijknetwerk en de verslagen van de regiobijeenkomsten.
 
Het praktijknetwerk zette in op het meten van de bekkens van de runderen. Door het bekken van runderen te meten, weten vleesveehouders welke dieren een voldoende groot bekken hebben om in de toekomst mogelijk natuurlijk af te kunnen kalven. Door deze runderen aan te houden en verder te fokken op grotere bekkens kunnen vleesveehouders toewerken naar meer natuurlijke geboortes.
 
Meer informatie kunt u vinden op www.natuurlijkafkalven.nl.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!