Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Dossier Vleesveehouderij

Bekkenmaten en fokkerij

Om toe te werken naar meer natuurlijke geboorten is het meten van bekkenmaten erg belangrijk. Een ruimer bekken zorgt ervoor dat het afkalven gemakkelijker kan verlopen. Door te meten kunt u inschatten of een koe in potentie natuurlijk kan afkalven.

Met de inwendige bekkenmaten (hoogte en breedte) van vrouwelijke dieren worden de fokwaarden berekend. Met deze informatie zijn gunstige foklijnen te selecteren. De bekkenhoogte is meer bepalend voor een natuurlijk geboorte dan de bekkenbreedte. Boven de 20,5 cm inwendige bekkenhoogte neemt de kans op natuurlijke geboorten toe. Onder de 20 cm inwendige bekkenhoogte is vrijwel zeker dat een keizersnede noodzakelijk is.

Meer informatie over het meten van bekkenmaten vindt u in dit informatieblad.
Wilt u weten hoe het meten in zijn werk gaat? Bekijk hier de film "Bekkenmatenmeten Vleesvee".

Fokkerijwaarden
De bekkenmaten worden door CRV verwerkt tot fokwaardeschattingen. De fokwaarde wordt uitgedrukt in centimeters en gepresenteerd ten opzichte van een groep basisdieren. Wanneer een dier een 1 cm grotere bekkenhoogte- of breedte heeft dan de basisgroep, wordt dit weergegeven als +1 cm. Voor genetische selectie is het voldoende om steeds dieren te selecteren met een bovengemiddelde fokwaarde, als ouders voor de volgende generatie.

Tijdens de Kennisdag "Naar meer natuurlijke geboorten" op 31 oktober 2015 gaf Gerben de Jong van CRV een presentatie over het meten van bekkenmaten en fokkerijwaarden. Ook presenteerde hij op verzoek van Bewust Natuurlijk Luxe een lijst met fokwaarden van KI-stieren BWB en VRB.

Vind hier de presentatie.
Vind hier de lijst met fokwaarden.
 
Hieronder vindt u aanvullende rapporten en artikelen over bekkenmaten en fokkerij.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!