Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Dossier Vleesveehouderij

Bewust Natuurlijk Luxe 2015 - 2017

Een bewuste keuze maken voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen, daar richt het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' zich op. Het project geeft uitvoering aan het Plan van Aanpak "Naar meer natuurlijke geboorten" dat in 2014 is opgesteld door het Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij. Via dit plan willen BWB, VRB en LTO binnen 15-20 jaar toewerken naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.
 
Het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' moet hier een stevige basis voor gaan leggen. Dit doet het onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de fokkerij via bekkenmaten en over managementmaatregelen die natuurlijke geboorten bevorderen. Er is gekozen voor een aanpak met praktijknetwerken, ondersteund door het online platform VleesveeNET.
 
De eerste projectperiode loopt tot 2018, waarna een evaluatie plaatsvindt of de gekozen strategie en werkwijze ook daadwerkelijk zorgt voor een omslag naar meer natuurlijke geboorten in de sector. 'Bewust Natuurlijk Luxe' wordt gefinancierd door de stamboeken BWB en VRB, LTO Nederland, CRV en het Minsterie van Economische Zaken.
 
Vind hier het actuele nieuws rond Bewust Natuurlijk Luxe.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!