Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Actuele thema's

Foutmelding

Sorry, that didn't work. The name must be unique.

Dierenwelzijn en diergezondheid, Markt, Mest en Mineralen

LTO Vleesveehouderij

De Nederlandse vleesveehouderij streeft naar een constante en duurzame productie van vlees, met respect voor milieu en dier. Dit kan alleen als veehouders de ruimte krijgen om te ondernemen.

De vakgroep LTO Vleesveehouderij probeert de noodzakelijke speling te creëren voor haar leden. Naast een betere vermarkting gaat de aandacht uit naar oplossingen voor mest, acceptabel nieuw GLB, hygiënecodes in het kader van voedselveiligheid en dierenwelzijn en mogelijkheden voor kennis en innovatie. Om samen met ketenpartijen en maatschappelijke organisaties te werken aan ruimte om te ondernemen en hierbij de marktpositie te verstevigen.

Eén van de belangrijkste zaken waar LTO Vleesveehouderij zich in 2013 op richt, is het GLB, een belangrijke pijler onder het inkomen. Daarnaast moeten een aantal zaken geborgd blijven nu de productschappen wegvallen. Er moet dit jaar iets neergezet worden om dit te kunnen realiseren.

De vraag naar rundvlees neemt toe. Dit moet ook worden doorberekend in de prijs. Door de toenemende vraag naar Nederlands rundvlees liggen hier in 2013 legio kansen. De vleesvee sector kan zich ten opzichte van buitenlands vlees profileren door exceptioneel laag antibioticagebruik. Verder draagt de stromest bij aan de structuurverbetering van de grond. Deze stalmest zou de sector het jaar rond moeten mogen uitrijden.

Ook de functie van de Nederlandse vleesveehouderij in de natuurbegrazing zal steeds belangrijker worden.

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.