Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.
Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddenstoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de open lucht plaatsvinden. 

De actuele cao Glastuinbouw heeft een looptijd van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. De cao is afgesloten tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum enerzijds, en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op 3 augustus 2016 in werking getreden voor leden. Met ingang van 14 oktober 2016 is de cao algemeen verbindend verklaring (AVV).
 
Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

In de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao glastuinbouw voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden. Ook treft u hier een voorbeeld addendum bij de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer gaat deelnemen aan de seniorenregeling
 
Documenten:

Archief:

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Glastuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe u zich kunt aanmelden.