Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Project Bewust Natuurlijk Luxe

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

In opdracht van de stamboeken Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont en LTO Nederland- Vleesveehouderij heeft Projecten LTO Noord een project ontwikkeld ter bevordering van het maken van een bewuste keus voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen. Er is gekozen voor een praktijknetwerk aanpak, waarbij de kennisontwikkeling loopt via kennisuitwisseling. Voor de hoofdthema’s “fokkerij op verruiming van binnenbekkenmaten en op afkalfgemak” en “management” zullen netwerken worden georganiseerd, die ondersteund worden met een VleesveeNET.
 
In de voorbereiding op de officiële aftrap van het project organiseerde het Belgisch Witblauw stamboek een alternatieve stieradviesavond in Liessel. Aan de KI-organisaties uit Nederland en België was gevraagd om niet alleen hun stieren te presenteren, maar ook om hun visie te geven richting de toekomst. Er werd zeer duidelijk dat het probleem van de Nederlandse fokkers, het dreigend fokverbod, wel wordt erkend door de Nederlandse organisaties, maar vooralsnog niet door de Belgische collega’s. De Nederlandse KI-verenigingen hebben inmiddels de bekkenmaten van hun stieren laten meten. De Belgische verenigingengaven aan daar zeker niet uit zichzelf mee te beginnen, maar alleen als het Nederlandse stamboek het zou gaan eisen.
 
Avondvoorzitter Guus Laeven, voorzitter van de Federatie Nederlandse Vleesveestamboeken, tevens voorzitter van de stuurgroep van het project, stond schouder aan schouder met Jan van de Wiel, voorzitter van het BWB stamboek tijdens de afsluitende discussie met de zaal. De roep van de fokkers om alle informatie die beschikbaar is, ook snel openbaar te maken was zeer duidelijk. Ook al zegt de letterlijke maat van het bekken van een stier weinig over wat hij vererft, de fokkers willen de cijfers toch graag mee kunnen nemen in hun eigen afwegingen. Daarnaast werden zinvolle suggesties gedaan die zeker in het project benut zullen worden. “Organiseer praatcafés zonder KI-verenigingen om ervaringen over kalveren uit te wisselen”, “We moeten meer met de consument praten”, “Maak onderscheid tussen prijskamp koeien en functionele koeien” en ”Laten we eerst maar eens zorgen dat er gemeten wordt. Of ’t wat oplevert, zal de tijd leren”. De evaluatie van het project door het Ministerie van Economische Zaken vindt plaats in 2018. Dan weten we wat het antwoord is op de laatste stelling.
Contactpersoon: Saskia Scheer